<< KAZALO

IZPISI

 

Obrazec za izpise dobim s klikom na menu Izpisi -> Drugi izpisi

Izberemo obdobje od - do in kliknemo željeni izpis. Rezultat izpisa je vedno pogojen z izbiro obdobja od-do. Na ta način lahko npr. dobimo sumarno DDV poročilo za celo leto oz. za poljubni razpon med obdobji. 

Izberemo npr. obdobje od 2009 januar-januar do 2009 december - december in kliknemo gumb DDV poročilo. Izpiše se DDV-O poročilo s sumarnikom vseh postavk.

Osnovna sredstva - stanje nam da izpis stanja osnovnih sredstev na gospodarstvu. Običajno nas seveda zanima aktualno stanje. Za izpis aktualnega stanja osnovnih sredstev moramo izbrati obdobje od prvega do zadnjega davčnega obdobja. Če smo npr. začeli uporabljati program Kmetija DDV v juliju leta 2008 in želimo imeti stanje v februarju 2009, potem izberemo obdobje od 2008 julij - julij do 2009 februar - februar.

Osnovna sredstva - gibanje pa nam da izpis gibanja osnovnih sredstev (nabava / prodaja).