<< KAZALO

PREJETI RAČUNI

 

Vnosno okno za prejete račune odpremo s klikom na gumb Prejeti računi.

Program je narejen tako, da omogoča hiter vnos. To pomeni, da delamo skoraj izključno z tipkovnico, če imamo še klasično tipkovnico, močno priporočam uporabo desnega t.i. numeričnega dela tipkovnice. Miško uporabljamo samo za klikanje na gumbe, premik med posameznimi vnosnimi polji pa izvajamo s tipko Enter oz. Tab (Tabulator).

Postopek vnosa prejetih računov:

 

 

Na zgornji polovici obrazca so polja za vnos oz. urejanje trenutno izbranega dokumenta, spodaj pa je seznam vseh že vnešenih v aktualnem davčnem obdobju. Pri vnosu novega dokumenta se pozicija Konto samodejno nastavi na vrednost Nabava blaga in storitev v Sloveniji. Če kupimo blago v kateri od držav EU, izberemo vrednost Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU. Fokus je na pozicji Dobavitelj. Če vemo da dobavitelja še ni v šifrantu, lahko šifrant odpremo s pritiskom na tipko F5 in vnesemo dobavitelja. Drugi način je, da kar začnemo tipkati naziv dobavitelja. Če je dobavitelj v šifrantu že vnešen, potem nam ga seznam samodejno ponudi. Če pa dobavitelja v šifrantu še ni, potem se bo šifrant samodejno odprl. V šifrantu dokončamo vpis naziva dobavitelja, pritisnemo Enter, fokus oz. kurzor se postavi na pozicijo ID za DDV, vpišemo še davčno številko (za slovenske dobavitelje ni potrebno vpisati spredaj 'SI' ker program to samodejno doda) in pritisnemo Enter. Vnos v šifrant se shrani, šifrant se zapre in dobavitelj je že vnešen na dokumentu.

Pritisnemo Enter in fokus se postavi na pozicijo Številka računa.

Vpišemo številko računa Enter  fokus na Datum računa

Vpišemo datum računa vnaslednji obliki: če je datum npr. 23.12.2009 potem vtipkamo naslednje zaporedje: 231209,

                                                              če pa je datum npr: 3.2.2009 potem vtipkamo 030209 Enter fokus   na Osnova 20

Vpišemo znesek osnove za DDV 20%  Enter -> fokus na Osnova 8,5

Vpišemo znesek osnove za DDV 8,5% -> Enter -> fokus na Datum prejema

Datum prejema dokumenta se samodejno nastavi na isti datum kot je datum dokumenta. Če je potrebno, ga popravimo.

Sedaj imamo dve možnosti:

- če pritisnemo Enter, se bo vnos shranil in odprl vnos novega dokumenta. Fokus je na poziciji Dobavitelj, seznam se odpre in na seznamu je že izbran dobavitelj, ki smo ga vnesli na predhodni dokument.

- če pa želimo popraviti še pozicije Datum knjižbe, Opombe oz. na dokument vnesti določene artikle, potem se na te pozicije pomaknemo s tipko Tab oz. s klikom miške na pozicijo.

Na dokumentu je tudi polje Osnova pavšal 8. Tukaj vnesemo osnovo za nabavo od pavšalista. Če npr. kupimo kravo od kmeta pavšalista za 1000 EUR, potem nam mora le-ta izstaviti račun, ki mora imeti kot osnovo vrednost 925,93 EUR, pavšalno nadomestilo pa je  74,07 EUR. Osnovo 925,93 vpišemo v polje Osnova pavšal 8, pavšal 74,07 pa se uveljavlja kot odbitni DDV.

Če sredi vnosa želimo prekiniti trenutni vnos, pritisnemo tipko Esc (levo zgoraj). Zaporedno pritiskanje tipke Esc, na koncu zapre obrazec za vnos.

Ko naredimo Poročilo DDV, se davčno obdobje samodejno zaključi. S tem se prepreči  nehoteno spreminjane podatkov po že oddanem DDV poročilu. Če je obdobje zaklenjeno oz. zaključeno je obarvano rdeče, če je odklenjeno oz. aktivirano pa zeleno. Obdobje lahko ročno odklepamo in zaklepamo v meniju Obdobje -> Aktiviraj oz. Zaključi.

 

Spodaj desno so trije oz. dva ukazna gumba:

 

Gumb Račun je samo na obrazcu za vnos izdanih računov. S klikom na ta gumb lahko natisnemo izdani račun.

S klikom na gumb Knjiga izpišemo Knjigo prejetih oz. izdanih računov v izbranem obdobju.

Gumb Zapri zapre obrazec.