<< KAZALO

RAZVRŠČANJE RAČUNOV

 

Vnešeni računi se na obrazcu vpisujejo v tabeli spodaj. Razvrščamo jih lahko na 3 načine in sicer po:

- vrstnem redu vnosa računov oz. zaporedni številki računa

- nazivu dobavitelja

- datumu računa

Razvrstimo jih enostavno tako, da kliknemo v naslovno vrstico polja v tabeli, tako kot prikazuje spodnja slika.

Stolpec po katerem so dokumetni razvrščeni, se obarva zelenomodro. Tudi izpis knjige računov, bo narejen v enaki razvrstitvi računov.

Če imamo račune v fasciklu oštevilčene po vrstnem redu, potem lahko zaporedno številko računa vpišemo v polje Zap. št. S klikom na polje Zap. št. v glavi tabele, se bodo dokumenti tako razvrstili po istem vrstnem redu, kot jih imamo v fasciklu.