O PROGRAMU

NAMESTITEV PROGRAMA

PRVI ZAGON

GLAVNO OKNO

DAVČNO OBDOBJE IN VNOS RAČUNOV

SKUPINA GUMBOV ZA VNOS PODATKOV

PRINCIP VNOSA PODATKOV

PREJETI RAČUNI

IZDANI RAČUNI

RAZVRŠČANJE RAČUNOV

VNOS ARTIKLOV NA DOKUMENT

VNOS OSNOVNIH SREDSTEV

VNOS NEPREMIČNIN

ŠIFRANT PARTNERJEV ( DOBAVITELJEV / KUPCEV )

ŠIFRANT ARTIKLOV

KNJIGA PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV

NASTAVITVE IN PRENOS PODATKOV V eDAVKE

DDV POROČILO

IZPISI

ARHIVIRANJE PODATKOV