<< KAZALO

ŠIFRANT ARTIKLOV

 

Šifrant artiklov odpremo s klikom na gumb Šifrant artiklov.

 

Vnos v šifrant artiklov poteka identično kot vnos v šifrant partnerjev.

Pod naziv vpišemo naziv artikla.

Cena artikla je bolj informativne narave, dokončna cena se vpiše na obrazcu za vnos artikla na dokument.

DDV mora biti pravilno izbran.

Opcije:

Prodajni artikel: Obkljukamo ko gre za artikel, ki ga prodajamo ( npr. teliček, krava itd...). Tako se nam na seznamu artiklov pri vnosu na dokument pojavijo samo prodajni artikli, če gre za izdani račun.

Nabavni artikel: Obkljukamo ko gre za artikel, ki ga kupujemo.(npr. močna krmila, umetna gnojila, čistila itd...)  Pri vnosu prejetega računa se tako na seznamu artiklov, ki jih vnašamo na dokument pojavijo samo artikli, ki jih kupujemo.

Osnovno sredstvo: Obkljukamo, če gre za artikel, ki ga moramo voditi kot osnovno sredstvo. ( vsi kupljeni kmetijski stroji itd...). Ta oznaka artikla omogoča, da program samodejno vodi knjigo osnovnih sredstev.

Aktiven: Pomen te opcije je identičen kot pri šifrantu partnerjev. Če ni označen kot aktiven, se ne pojavi na seznamu artiklov, pri vnosu na dokument.

Nepremičnina: obkljukamo če gre za nepremičnino.