<< KAZALO

VNOS ARTIKLOV NA DOKUMENT

 

Če želimo na dokument dodati samo en artikel, potem to naredimo najhitreje v zeleno obarvanem podobrazcu Vnos artikla na dokument. Vnos artikla lahko naredimo samo na že obstoječ in shranjen dokument. Preden začnemo z vnosom artikla, mora biti dokument pripravljen za urejanje. To storimo tako, da v skupini gumbov pod okvirčkom opombe, kliknemo gumb UREDI. Sedaj lahko začnemo z vnosom artikla. Tudi tukaj moramo najprej klikniti gumb UREDI, vnesemo artikel, količino, ceno, popust in kliknemo na gumb SHRANI. Na koncu shranimo še dokument. Včasih je potrebno preračunati neto ceno iz bruto zneska in količine, količino iz bruto zneska in cene itd... V ta namen so dodani elementi na dnu tega podobrazca. Če npr. želimo preračunati ceno iz bruto zneska in količine, potem je postopek sledeč:

1. izberemo artikel

2. v polje Količina vpišemo količino

3. v prvem seznamu izberemo Ceno

4. v drugem seznamu izberemo Bruto zneska

5. v okence na skrajni desni vpišemo vrednost bruto zneska

6. kliknemo gumb Preračunaj   

Program bo izračunal ceno in vrednost vpisal.

 

Če želimo dodati na dokument več artiklov, potem to storimo po naslednjem postopku:

Vnosno okno za vnos artiklov na dokument odpremo s klikom na gumb Več artiklov >

 

Podobno kot pri vnosu dobavitelja na dokument, lahko tudi tukaj artikel izberemo iz seznama (polje Artikel). Seznam odpremo s klikom miške na navzdol obrnjen trikotniček na desni strani okenca ali s kombinacijo tipk desni Alt + puščica dol. Če artikla na seznamu ni, lahko šifrant artiklov odpremo s pritiskom na tipko F5 ali pa zapremo seznam (tipka Esc) in kar začnemo tipkati naziv artikla. Šifrant artiklov se bo samodejno odprl, in dokončamo vpis naziva artikla. Potem se s pritiskanjem na tipko Enter pomikamo po posameznih pozicijah in vpišemo še ostale vrednosti. Na poziciji Aktiven se po pritisku tipke Enter vpisani artikel shrani, šifrant se zapre in artikel je že dodan na dokumentu. Sedaj se s tipko Enter pomikamo še po pozicijah Kol (Količina), Cena in Popust in jih ustrezno popravimo. Zelenih polj ne moremo spreminjati ker se samodejno izračunavajo. Stopnja DDV za posamezni artikel mora biti pravilno vpisana v šifrantu, saj je na tem obrazcu ne moremo popravljati. Ko vnesemo vse artikle imamo dve možnosti:

a. Pri vnosu prejetih računov lahko kliknemo samo gumb Zapri. Vnos se bo shranil in obrazec se bo zaprl.

b. Pri vnosu izdanih računov pa se mora skupni znesek artiklov ujemati z vrednostjo računa. Zato kliknemo gumb Vpiši na račun. Program pri tem sešteje vrednosti artiklov in jih vpiše na račun. Nato kliknemo še gumb Zapri.