<< KAZALO

VNOS OSNOVNIH SREDSTEV

 

Pri nabavi osnovnega sredstva moramo le-tega pravilno vpisati v dokument prejeti račun. Osnovno sredstvo najprej vpišemo v šifrant artiklov in nujno obkljukamo opcijo "Osnovno sredstvo". Potem naredimo dokument prejeti račun. Na dokument moramo to osnovno sredstvo vnesti kot artikel. Postopek vnosa artiklov na dokument je opisan v poglavju vnos artiklov na dokument. Program bo sedaj pravilno izračunal DDV postavke za obrazec DDV-O in osnovno sredstvo vpisal na seznam osnovnih sredstev. Isto pravilo velja pri prodaji osnovnega sredsta. Ravno tako naredimo dokument izdani račun in na dokument kot artikel vnesemo to osnovno sredstvo, ki je seveda že v šifrantu artiklov. Program bo to osnovno sredstvo sedaj razknjižil, tako da ga ne bo več na seznamu osnovnih sredstev.

Izpis stanja osnovnih sredstev je opisan tukaj.